Deze webshop is met veel zorg samengesteld, en mag op geen enkele wijze gekopieerd worden.

Het design, de teksten, de foto’s en de artikelen mogen niet gebruikt worden door anderen. Deze mogen wel gedeeld worden via Social Media, mits er verwezen wordt naar de website.

Wil je gebruikmaken van foto’s, teksten of artikelen neem dan contact met ons op. We worden namelijk wel blij van publicaties (mits ze verwijzen naar www.zorgengel.nl). Graag wel in overleg.

ZorgEngel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.